Råneå Hembygdsförening

I samband med Råneå sockens 300-årsjubileum 1954 förverkligades planerna på att bilda en hembygdsförening i Råneå. Den 28 juni 1954 samlades några intresserade med kyrkoherde Engelbert Byström i spetsen till ett första sammanträde för bl.a. diskutera tillvaratagandet av de föremål som inkommit till den jubileumsutställning om socknen, som just pågick. Dessa föremål kom att utgöra början till den samling av äldre bruksföremål som i dag finns i föreningens ägo.

År 1966 inköptes av Axel Lundström på Sörsidan den norrbottensgård som nu är Hembygdsgården i Råneå. Därmed nåddes det mål som inte minst föreningens eldsjäl och mångårige ledare Ernst Gandal verkat för.

Hembygdsföreningens ändamål och syften framgår av stadgans två första paragrafer, där det heter: "Hembygdsföreningens ändamål är att i möjligaste mån tillvarata och vårda Rånebygdens äldre och nyare kultur", samt: " Dessa syften vill föreningen befrämja genom att utforska, samla, vårda och beskriva bygdens minnen av såväl andlig som materiell art, att på lämpligt sätt väcka känsla och kunskap om gångna utvecklingsskedens betydelse för nuvarande kultur".

Genom att bli medlem i Hembygdsföreningen kan Du stödja föreningen i dess strävan att bevara äldre tiders kultur åt framtiden. 

 

Foto: Johan Ransjö


Mangårdsbyggnad baksida.
Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.


Bagarstuga gavel.
Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.


Mangårdsbyggnad framsida med Härbre 2 i bakgrunden.
Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.


Härbre 1 och utedass till vänster.
Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.


Bagarstuga, Smedja och Mangårdsbyggnad.
Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.


Smedja.
Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.


Loge, brunn och vandringströska.

Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.

Ladugård framsida.
Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.

Ladugård framsida.

Fotograferad av Johan Ransjö, Januari 2010.

Aktiviteter 2015

Inga aktiviteter inplanerade
Kontaktperson: Ingrid Johansson