Bli medlem i föreningen Raan.nu


1. Anmäl dig nedan.
2. Vi skickar ut betalningsinformation på årsavgiften (100 sek/familj) via mail.
3. Du får tillgång till hela vårt bild/artikel arkiv och möjlighet att delta i vårt arbete.
4. Ditt abonnemang startar direkt efter att du anmält dig och löper 1 år frammåt, så att du kan komma igång direkt!

Anmälnings formulär

Förnamn:
*
Efternamn:
*
Ditt namn:

Adress:
*
Postnummer:
*
Ort:
*
Land:
*

E-post:
*
Bekräfta e-post (skriv E-post adressen igen):
*

Lösenord:
*
Lösenord igen (skriv ditt lösenord igen):
*
* Obligatoriska uppgifter


Telefon:

Presentkod:


Medlemskap i Raan.nu

Dessa villkor och regler är till för att skapa trivsel och trygghet på Raan.nu, och för att alla skall veta vad som gäller. Grunden för varje medlemskap är ett uppriktigt och seriöst intresse av att delta i den gemenskap som raan.nu erbjuder. Raan.nu är öppen för alla som delar våra värderingar. Raan.nu drivs av:
Föreningen Raan.nu www.raan.nu

  • Värderingar Medlemmarna på raan.nu skall bemöta andra med respekt, aktning och hänsyn - oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller social bakgrund. Negativ kritik mot klubben i klubbens öppna forum eller mot klubbens medlemmar tas omedelbart bort. Konstruktiv kritik välkomnas däremot via mail till Raan.nu.
  • Yttrandefrihet På raan.nu råder yttrandefrihet inom ramen av grundläggande demokratiska värderingar och ovanstående värderingar gentemot individer och/ eller grupper inom eller utanför raan.nu. Svensk lag råder.
  • Ansvar. Den enskilde medlemmen är alltid ansvarig för sitt eget uppträdande och sina handlingar. Föreningen ansvarar inte för bilder och texter som läggs in på Raan.nu av enskilda medlemmar.
  • Språket på raan.nu är i första hand svenska, men andra språk går bra.

Medlemskap

  • Medlemskapet kostar 100 kr / år och familj. För att bli medlem krävs att du uppger ditt namn, din adress och din epost. Du är dock alltid helt anonym på sajten. Men om du uppger felaktiga eller oriktiga uppgifter i ansökan, avslutas kontot utan anmodan. Betalningsinformationen skickas ut till din epost adress som du använt vid registrering.
  • Betalningsinformationen skickas automatiskt ut vid registrering och ska vara betald inom 30 dagar. Du har dock 14 dagar sk ångervecka, så du i lugn och ro hinner se dig runt på Raan.nu. Inom denna tid har du rätt att häva medlemskap helt utan åtagande, via mail, telefon eller brev. Går du över 14 dagar är köpet accepterat. Om inte betalning inkommit inom 30 dagar så skickas en påminnelse ut.
  • Du är fri att avsluta medlemskapet när du vill Du kan alltid ta bort dina uppgifter = avsluta medlemskapet, när du vill, men det är viktigt att du kontaktar raan.nu i samband med detta.

Ångerrätt

När du köper en tjänst på internet eller via telefon har du, enligt Distans och hemförsäljningslagen, rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller 14 dagar från den dagen du anmält medlemskap i raan.nu. Om du ångrar köpet, meddelar du detta via epost till Raan.nu.

Kom med synpunkter till oss

Vi vill gärna att du kommer med frågor, synpunkter eller ger konstruktiv kritik om hur raan.nu fungerar och sköts. Vi vill gärna ha dina förslag så att vi hela tiden kan utvecklas och förbättra klubben för våra medlemmar. Våra medlemmar och deras kunskap och erfarenheter är viktiga och grunden för klubben.

Externa partners och annonsörer

Raan.nu ansvarar inte för de varor och tjänster som våra externa partners erbjuder. Däremot överväger vi noga att dessa partners möter de värderingar som vi uppehåller.

Vid samarbeten där raan.nu står som arrangör ansvarar raan.nu för genomförandet.

Välkommen till en spännande förening!